Snertjacht VERON Nijmegen A35 2m & 80 m ARDF / Fox-ring combinatie, Bergharen 26-03-2023

Zondag 26 Maart 2023 organiseert de VERON afdeling A35 Nijmegen na lange tijd weer een Snertjacht.
Dit jaar hebben we een uitgebreide jacht.

De zenders zenden zowel op 2meter als op 80meter

Er zijn 10 zender locaties waarvan 5 ARDF zenders en 5 Fox-o-ring zenders
De 5 fox-o-ring locaties staan aangegeven op de kaart, de ARDF locaties zal je zelf moeten zoeken.
Frequenties staan bij de start vermeld.

Starten vanaf 11:00
(Denk even aan de juiste tijd i.v.m. zomertijd)
De tocht is ongeveer 5Km (indien goed gepeild ?

Start plek parkeerplaats vooraan in het bos richting
Hoekgraaf 13, 6617 AZ Bergharen

Coordinaten:
N51.8612683, E5.6709364

De finish (thuisvos MO) is niet bij de start en staat niet aangegeven op de kaart.

Neem een pen mee om de letters op te schrijven die bij de zenders hangen, bij de finish moet daarmee een woord gepuzzeld worden.

Na afloop gezellig gezamenlijk snert eten.

Als je mee wilt doen dit graag vooraf opgeven i.v.m. de hoeveelheid snert en het aantal kaarten en ontvangers.

Aanmelden kan tot 24 uur van te voren via pe2ger@veron.nl onder vermelding van snertjacht.

Indien je een ontvanger (2meter of 80meter) wil lenen kan dit voor de kosten van een 9V batterij.

Van de finish terug naar de start is ~1.5Km (er kan eventueel vervoer terug naar de start geregeld worden)

Wij zien jullie graag aan de start van de snertjacht op 26 maart en alvast een mooie jacht gewenst.

Namens de snertjacht organisatie,

Marcel PE5TT
Fred NL13650
Gery PE2GER

—Deutsch—

Sonntag 26 März 2023 VERON Abteilung A35 Nijmegen organisiert nach langer Zeit wieder eine Snertjacht.
Dieses Jahr haben wir eine erweiterte Jagd.

Die Sender werden sowohl auf 2 Meter als auch auf 80 Meter senden.

Es gibt 10 Senderstandorte, darunter 5 ARDF-Sender und 5 Fox-o-Ring-Sender.
Die 5 Fox-o-Ring-Standorte sind auf der Karte eingezeichnet, die ARDF-Standorte müsst Ihr selbst suchen.
Die Frequenzen sind am Start angegeben.

Start ab 11:00
(Bitte beachten Sie die korrekte Uhrzeit wegen der Sommerzeit)
Die Strecke beträgt ca. 5Km (wenn gut geerdet ? )

Startpunkt Parkplatz am Waldrand in Richtung
Hoekgraaf 13, 6617 AZ Bergharen

Koordinaten:
N51.8612683, E5.6709364

Das Ziel (Heimfuchs MO) liegt nicht am Start und ist auf der Karte nicht eingezeichnet.

Bringen Sie einen Stift mit, um die Buchstaben, die in der Nähe der Sender hängen, aufzuschreiben, im Ziel muss dann ein Wort damit gepuzzelt werden.

Anschließend gibt es einen schönen gemeinsamen Erbsensuppe essen.

Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte wegen der Menge der Suppe und der Anzahl der Karten und Empfänger im Voraus an.

Sie können sich bis zu 24 Stunden im Voraus über pe2ger@veron.nl unter Angabe von snertjacht anmelden.

Wenn Sie einen Empfänger (2m oder 80m) ausleihen möchten, können Sie dies für die Kosten einer 9V-Batterie tun.

Vom Ziel zurück zum Start sind es ca. 1,5 km (ein Rücktransport zum Start kann bei Bedarf organisiert werden).

Wir freuen uns darauf, Sie am 26. März am Start der Snertjacht zu sehen und wünschen Ihnen im Voraus eine gute Jagd.

Im Namen der Snertjacht-Organisation,

Marcel PE5TT
Fred NL13650
Gery PE2GER