Uitslag Recr. Otterjacht
07-07-2019
========================
“80 m / 2 m”

Uitslag recreatieve otterjacht te Kalenberg

Helper: Wim Hoek PA3AKK,
Inrichter: Dick Fijlstra PA0DFN

Droog en niet te warm waren de condities, waaronder voor 35e maal de jaarlijkse Otterjacht in de Weerribben met succes werd gehouden.
De jacht liet ten opzichte van het voorgaande jaar een stijging in het aantal deelnemers zien.
Er namen 17 teams aan deel. De jacht was net als een aantal voorgaande jaren een combinatie van foxoring op 80M en ARDF op 2M.
Er werd naar het informatiecentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl gevaren, via de route oostelijk, dan wel westelijk van de Kalenbergergracht.
Voor de middagpauze was hier een uur uitgetrokken en kon een bezoek aan het Weerribben info-centrum,
dan wel het restaurant worden gebracht. Vervolgens “na de middag” via de andere route terug naar Pieter jongschaap in Kalenberg.
Op beide routes waren elk tien 80M-foxoringzendertjes en twee 2M ARDF zenders op te sporen.
Op de westroute was helaas ARDF- zender 2 defect geraakt. Gelukkig al voordat iedereen van start was gegaan had de uitzetploeg dit gerapporteerd via onze verbindingen op 70CM.
ARDF zender 5 bevond zich buiten het vaargebied en moest als baken op de kaart worden ingetekend.
De vaartijd telde niet mee bij deze recreatieve jacht. Elk gevonden foxoring – zendertje leverde een punt op. ( maximaal dus 2 x 10 = 20 punten).
Elke gevonden ARDF 2M zender leverde 2 punten op. Vanwege de uitgevallen zender was in dit geval een maximale score van 3 x 2= 6 punten mogelijk.
ARDF MO5 was het baken. Een mispeiling tussen 0 en 10mm gaf 5 punten, tussen 10 en 20mm leverde 3 punten op en tenslotte een mispeiling tussen 20 en 50mm gaf nog 1 extra punt.
De gehanteerde puntentelling leverde een aantal gedeelde plaatsen op.


Zie hieronder voor de teamscores:
In de kolom FO staat het aantal gevonden foxoring zendertjes en deze leveren elk 1 punt op.
De kolom ARDF geeft het aantal punten voor de gevonden 2M ARDF zenders weer en tenslotte in de Bakenkolom staat het aantal toegekende punten aan de bakenpeiling

De trofee die ieder deelnemend team meekreeg na afloop jacht

Trofee otterjacht 2019

Één van de twee winnende teams

Otterjacht Winnend team 7-7-2019
Plaats:naam:Callsign:FO:ARDF:BAKEN:PUNTENTOTAL:
1Björn Dinse, Jan Hoek en
Kim Plantagie
186529
1Pieter-Jelle en Ming Hou Fijlstra-Chew186529
2Benno en Sandra Plantagie en familie196328
3Ton van Amerongen, Jenny Fijlstra en Theo Bücker186327
3Dieter Schwider en Uli Gödtner186327
3Stefan Berse en Martina186327
3Marcel Daverveld, Bernadette en Jelle186327
4Leo v. Empel en Marianne van Dijk, Wim en Wilma Bettgens186125
4Charly en Paule196025
5Siggi en Ingrid Pomplun en Matthias Berse186024
6Herman Frank, Remko Willemien en Inge166022
7Berend Kuiper en Janina154120
8Hans Bos, Rob en familie180119

Kaart oostroute

kaart oostroute otterjacht 2019

Kaart westroute

kaart westroute otterjacht 2019