ARDF Corona ronde op elke vrijdag om 19:00 uur.
frequentie: 3600 kHz

Vanuit Duitsland is het initiatief gekomen om, zolang wij niet kunnen vossenjagen, op vrijdagavond om 19 uur op 3600 kHz, een ronde te houden.
De eerste test was op zaterdagmorgen 29 maart om 11 uur maar de condities zijn op dat moment te slecht om binnen een gebied van zo’n 250 km goed contact te hebben.
Een tweede test was op zondagavond om 19 uur en die ging goed.
In Duitsland mogen novice licentiehouders ook op 80 m actief zijn.

Update:

Vanuit Duitsland is het initiatief gekomen om, zolang wij niet kunnen vossenjagen, op vrijdagavond om 19 uur op 3600 kHz, een ARDF-Net te houden.
De eerste was op vrijdagavond 3 april.
Dit net werd geleid door DL3BBX, Siegfried Pomplun en had zeven deelnemers die bij mij als volgt ontvangen werden. 

  1. DL3BBX          Siggi              Nordwalde    S9+20

  2. DL1DSR         Gerald            Darmstadt     S8

  3. PA3BQP         Wim               Sittard            S9+20

  4. PA1FOX         Alex                Hengelo         S9+15

  5. DO3ANI         Andrea           Bochum         S9+10

  6. PA0DFN         Dick                Nieuwleusen S9+20

  7. PA3AKK          Wim               Willemsoord

DJ9EY, Theo melde dat hij met de 80 m peilontvanger in het vrije veld meegeluisterd heeft.

Bij mij waren de zwakste stations, vanwege digitale signalen van andere amateurstations, moeilijk of niet verstaanbaar te ontvangen.
Hopelijk gaat dat de komende tijd beter omdat de dagcondities langer aanhouden waardoor verder verwijderde stations minder goed doorkomen.

Na afloop stelde Siggi voor om bij toerbeurt het net te gaan leiden en vroeg mij om dit de volgende keer, dus op 10 april, te gaan doen.
Ik hoop dat het aantal deelnemers gaat groeien zodat wij zonder radiovossenjachten toch met elkaar contact houden.
Vanaf ca. 18:45 zendt Siggi een ARDF-NET-MO telegrafiesignaal uit.

Doe je mee?

Wim PA3AKK