Uitslag Recreatieve jacht te Hoorn
30-06-2019
========================
“80 & 2 m”

Inrichter: Erik Romeijn PE1BXR

Deelnemers van de vossenjacht

NL-11525 Jan (80 m)
PA2AW Jesper Kraakman (80 m)
PA1AIS Jugo B. (2 m)
PA4BWD Bjorn Dinse (2 m)
PE2HFE Kees Rens (80 m)
PA1REG, Reg Baalbergen (80 m)
PA3BHN, J. Harder (80 m)
PE1GRJ, Frits Brouwer (80 m)
PE1DVW Johan Bakker (80 m)
Pa0LEZ Leo v Empel (2 m)
XYL PA0LEZ Marianne (80 m)
PA0JNH Jan Hoek (80 m)
PA3AKK Wim Hoek (80 m)
Pd1FR Floris Romeijn (80 m)
Astrid Romeijn (80 m)

Kaart met de vossen

Kaart vossen recr. jacht Hoorn 30-06-2019