Piet Wakkerjacht 80m Amersfoort 11-03-2018

PIET WAKKERJACHT 80M AMERSFOORT 11-03-2018
============================================

Wedstrijd: 11-03-2018  om 13.00 Uur
Band/Limiettijd: 80-m-Band / 120 min
Deelnemer: Dln +Hel
  = 12 = 16


Georganiseerd door:,

Vossenjacht commissie VERON afdeling Amersfoort

Henny, Rient, Rob en Maurice

PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT


___   PIET WAKKERJACHT ___
12 Dln +++ 2 Vossen 
Plaats
Naam/Team
Club Call  
Mispeiling
1. Paul NED PA5PB   5,0 mm
2. Marcel NED PG8M   6.5 mm
3. Wim NED PA3AKK   7,0 mm
4. Theo DE DJ9EY   7,5 mm
5. Jan NED PA0JNH   32,0 mm
5. Johan NED PA5TIG   40,0 mm
5. Pim & Tineke NED PA2PIM   47,0 mm
6. Erik NED PA3EGX   70,0 mm
7. Hans NED PA3FYG   97,0 mm
8. Wim & Wilma NED PD2WAM/PD2WLM   100,0 ??

 

(wijzigingen voorbehouden)